loading
สามารถเลือกได้เพียงครั้งละ 3 เครื่อง โปรดยกเลิกการเลือกเครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อเลือกเครื่องอื่น

กำลังดู 8 เครื่อง

เรียงลำดับตาม
 • เทคโนโลยี Air Multiplier™ (เพิ่มแรงลมพิเศษ)
 • เงียบขึ้น 75%
 • ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 40%
 • ตั้งเวลาปิดทำงานอัตโนมัติ
 • รีโมทคอนโทรล
 • การทำงานปลอดภัยและทำความสะอาดได้ง่าย

 • เทคโนโลยี Air Multiplier™ (เพิ่มแรงลมพิเศษ)
 • เงียบขึ้น 75%
 • ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 40%
 • ตั้งเวลาปิดทำงานอัตโนมัติ
 • รีโมทคอนโทรล
 • การทำงานปลอดภัยและทำความสะอาดได้ง่าย

 • เทคโนโลยี Air Multiplier™ (เพิ่มแรงลมพิเศษ)
 • เงียบขึ้น 60%
 • ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 10%
 • ตั้งเวลาปิดทำงานอัตโนมัติ
 • รีโมทคอนโทรล
 • การทำงานปลอดภัยและทำความสะอาดได้ง่าย

 • เทคโนโลยี Air Multiplier™ (เพิ่มแรงลมพิเศษ)
 • เงียบขึ้น 60%
 • ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 10%
 • ตั้งเวลาปิดทำงานอัตโนมัติ
 • รีโมทคอนโทรล
 • การทำงานปลอดภัยและทำความสะอาดได้ง่าย

 • เทคโนโลยี Air Multiplier™ (เพิ่มแรงลมพิเศษ)
 • เงียบขึ้น 35%
 • ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 15%
 • ตั้งเวลาปิดทำงานอัตโนมัติ
 • รีโมทคอนโทรล
 • การทำงานปลอดภัยและทำความสะอาดได้ง่าย

 • เทคโนโลยี Air Multiplier™ (เพิ่มแรงลมพิเศษ)
 • เงียบขึ้น 35%
 • ประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น 15%
 • ตั้งเวลาปิดทำงานอัตโนมัติ
 • รีโมทคอนโทรล
 • การทำงานปลอดภัยและทำความสะอาดได้ง่าย

 • กำจัดอนุภาคที่เป็นอันตรายขนาดเล็กมากถึง 0.1 ไมครอน ได้โดยอัตโนมัติถึง 99.95%3
 • ระบบกรองอากาศอัจฉริยะ
 • กรองอากาศตลอดทั้งปี เย็นสบายในช่วงหน้าร้อน
 • โหมดกลางคืน
 • รับประกันฟรี 2 ปี

 • กำจัดอนุภาคที่เป็นอันตรายขนาดเล็กมากถึง 0.1 ไมครอน ได้โดยอัตโนมัติถึง 99.95%3
 • ระบบกรองอากาศอัจฉริยะ
 • กรองอากาศตลอดทั้งปี เย็นสบายในช่วงหน้าร้อน
 • โหมดกลางคืน
 • รับประกันฟรี 2 ปี

กำลังดู 8 เครื่อง

เรียงลำดับตาม