สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรธนาคาร

ธนาคาร สิทธิพิเศษ
Krungsri First choice BIG DEAL 0% up to 18 Months with Krungsri First Choice
Krungsri credit card BIG DEAL 0% up to 10 Months with Krungsri credit card
CardX and SCB credit card รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%* เมื่อชำระสินค้าเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์

x

Krungsri First Choice

Promotion: BIG DEAL 0% up to 18 Months with Krungsri First Choice
ระยะเวลา : 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566


บัตรที่ร่วมรายการ:
สมาชิกบัตรกรุงศรี เฟิร์ส ช้อยส์ และบัตรกรุงศรีเฟิร์ส ช้อยส์ วีซ่า ทุกหน้าบัตร

คุ้มที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท*/ ตลอดรายการ
เมื่อมียอดผ่อนชำระครบทุกๆ 8,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และผ่อนนาน 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้น

ยอดผ่อน/เซลล์สลิป ผ่อนนาน 6 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน(บาท) ผ่อนนาน 15 เดือนขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน(บาท)
ครบทุกๆ 8,000 บาท 200 800

การลงทะเบียน :
ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE ฟรี เพื่อรับเครดิตเงินคืน ค้นหา YE หรือ SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระ
พิมพ์ YE เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 061-404-5555
และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ(ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)


คุ้มที่ 2: เฉพาะสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์วีซ่า เท่านั้น
ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12%*

เมื่อมียอดผ่อนชำระ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
ใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 3,000 คะแนน สูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชาระต่อเซลล์สลิป
แลกรับเครดิตเงินคืน 12%* ของคะแนนที่แลก ผ่านระบบ USSD

การลงทะเบียน :
ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือหลังทำรายการผ่อนชำระ ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น
กด*465*61068*เลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก# โทรออก
จำกัดสิทธิ์การใช้คะแนนสูงสุด 100,000 คะแนนหรือเทียบเท่า 12,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร.02-345-6789

x

Krungsri credit card

Promotion: BIG DEAL 0% up to 10 Months with Krungsri credit card
Promotion period : 1 October 2023 - 31 December 2023


Participating credit cards:
• Krungsri Credit card
• Central Credit card
• Simple Visa Card
• Lotus's Credit Card

Privilege 1: Get cash back up to 20,000 THB*/throughout the campaign period
When minimum spending 10,000 THB or more/sale slip and installment 6 months or more

Installment payment/sales slip (THB) 6 Month instalment or more get cash back (THB)
10,000 - 29,999 THB 200 THB
30,000 - 49,999 THB 850 THB
50,000 - 79,999 THB 1,800 THB
80,000 - 99,999 THB 3,000 THB
100,000 THB or more 4,500 THB

Resgistration:
Register via UCHOOSE application (free of charge) to get credit cash back. Search YE or SMS before your transaction
Type YE (space) following by 16-digit credit card number and send 061-404-5555
and get reply SMS (depending on the service provider).


Privilege 2: Only for the card holder Krungsri credit card. Redeem point to get credit cash back up to 12%*
When installment 3,000 THB or more per sale slip.
Redeem points from 3,000 points. Limit on points redemption no more than the installment payment amount per sales slip
Redeem for 12%* cashback of points redeemed via USSD system.

Resgistration:
Register via mobile phone after your transaction within the campaign period
Press *465*11896* with last 4-digit credit card number and follow with*Number of points you want to redeem# and press call
Limit redeem maximum point up to 100,000 points or equivalent 12,000 THB/The primary card holder/throughout the campaign period


*Term and conditions apply.
For more information, please contact 02-6463000 Ext 1.
E-mail: csm@krungsri.com
Available every day. From 8:00 a.m. - 10:00 p.m.

x

CardX and SCB credit card

Promotion: แลกรับเครดิตเงินคืน 10% กับบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
ระยะเวลา : 1 เมษายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%* เมื่อชำระสินค้าเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
เพียงใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิป

การลงทะเบียน :
ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ FNW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลล์ สลิป (แบบจำนวนเต็ม ไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cardx.co.th/credit-card/promotion/fashion-online-burnpoint-apr23
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CardX Contact Center โทร. 1468 หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777