สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรธนาคาร

ธนาคาร สิทธิพิเศษ
UOB รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13,200 บาท พร้อมแบ่งชำระ 0% ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทหรือมากกว่าต่อเซลล์สลิป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
KTC แบ่งชำระ 0% สูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
Krungsri First choice Super Deal 0% with Krungsri First Choice
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
Krungsri credit card Super Deal 0% with Krungsri credit card
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม