ข่าวสาร
Close up view of an Upright Dyson Vacuum Cleaner

ข่าวสารของ Dyson

หนึ่งในสามของบุคลากรทั้งหมดของ Dyson เป็นวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรของ Dyson เป็นนักประดิษฐ์ เราจะเริ่มต้นด้วยปัญหา แล้วก็คิดหาวิธีที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานดีขึ้น

Dyson offices

Australia

8-10 Mangrove Lane Taren Point,
New South Wales, 2229
612 8513 6564


China

Rm 5501-5502, Bridge 8,
No. 550 Ju Men Road, Shanghai,
China 200023
(+86) 21 6020 0588


Great Britain & Ireland

3-5 Ives Street, South Kensington
London, SW3 2ND
020 7833 8244


Japan

Dyson KK 
8 Ichibancho,
Chiyoda-ku 
Tokyo 102-0082
+81 3 3238 8812


Spain

S.L.U., Velázquez, 140,
3ª planta, 28006, Madrid
349 1590 3766

Belgium

Vlaamsekaai 55,
2000 Antwerpen
323 216 1160


France

64 rue La Boëtie
75008 PARIS
01 8169 0250


Hong Kong

11/F The Centrium
60 Wyndham Street, Central, Hong Kong
(+852) 2212 5600


Netherlands

Keizersgracht 209,
1016 DT Amsterdam
312 0521 9940


USA

600 West Chicago Ave,
Ste 275, Chicago IL, 60654
312-237-3972
USPR@Dyson.com

Canada

312 Adelaide Street West, 7th Floor,
Toronto, Ontario M5V 1R2
416 323 4001


Germany

Lichtstraße 43b,
50825 Köln
49(0) 221 5060 0148


Italy

Via Enrico Tazzoli,
6 - 20154 Milan
392 0066 1034


Singapore / Malaysia

Dyson Malaysia Sdn Bhd
607 597 6093