Dyson | Dyson Demo store
Interior view of Siam Paragon, Bangkok

ยินดีต้อนรับสู่ Dyson Demo

เทคโนโลยีของ Dyson นั้นถูกออกแบบมาให้ทำงานในรูปแบบที่แตกต่าง และเราก็เชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจเทคโนโลยีเหล่านี้ก็คือการได้ทดลองใช้งานจริง เราจึงสร้าง Dyson Demo ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสกับเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการออกแบบที่อยู่ภายในอุปกรณ์ของเราด้วยตัวเอง

Dyson Demo Central Ladprao
เซ็นทรัล ลาดพร้าว ห้อง 101/4,
1691 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


เวลาทำการ
จันทร์ถึงอาทิตย์ 10:00 - 22:00

หมายเลขโทรศัพท์

+66 02 006 9758

Dyson Demo Icon Siam
ยูนิต 117/3 ชั้น 1
ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร
แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เวลาทำการ
จันทร์ถึงอาทิตย์ 10:00 - 22:00

หมายเลขโทรศัพท์
+66 02 288 0606

Dyson Demo สยาม พารากอน
สยาม พารากอน
ชั้น 2 ห้อง 217B ถนนพระราม 1
กทม. 10330

เวลาทำการ
จันทร์ถึงอาทิตย์ 10:00 - 22:00

หมายเลขโทรศัพท์
+66 2129 4338