Purifier

เครื่องกรองอากาศ Dyson Pure Cool™ Link

กรองอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อกำจัดแก๊สและ
99.95% ของอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอน3
ตรวจจับ โต้ตอบ และกรองอากาศโดยอัตโนมัติ
จากนั้นรายงานไปยังแอพ Dyson Link ของคุณ
เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการทำงานได้จากระยะไกล

ดูรายละเอียด
Purifier

เครื่องกรองอากาศ Dyson Pure Cool™ Link

กรองอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อกำจัดแก๊สและ
99.95% ของอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอน3
ตรวจจับ โต้ตอบ และกรองอากาศโดยอัตโนมัติ
จากนั้นรายงานไปยังแอพ Dyson Link ของคุณ
เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการทำงานได้จากระยะไกล

ดูรายละเอียด
Fans

พัดลม

พัดลมไดสัน มาพร้อมกับความเงียบและแรงลมที่ทรงพลัง

ดูรายละเอียด