The Dyson Pure Cool™ purifier – เทคโนโลยี

Dyson Pure Cool

คลิกแต่ละหัวข้อเพื่อดูเพิ่มเติม

เทคโนโลยีของตัวกรอง

ระบบกรองอากาศที่ปิดผนึก 360 องศา - กำจัดก๊าซและอนุภาคต่างๆ

ระบบตัวกรองที่มีฝาครอบอย่างมิดชิดนี้ได้รวมเอาฟิลเตอร์ถ่านกัมมันต์เพื่อกำจัดก๊าซเข้าไว้กับฟิลเตอร์ใยแก้ว HEPA ที่สามารถดักจับ 99.95% สารก่อภูมิแพ้และสารมลพิษที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอน20

ตัวกรองใยแก้ว HEPA

เส้นใยไมโครไฟเบอร์บอโรซิลิเกตความยาว 9 เมตร พับทบกัน 238 ครั้ง เพื่อดักจับ 99.95% ของอนุภาคขนาดเล็กมากที่เป็นอันตราย20

ตัวกรองถ่านกัมมันต์

ถ่านกัมมันต์ขนาดเล็กเหล่านี้จะดักจับก๊าซต่างๆ เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ เบนซิน และไนโตรเจนไดออกไซด์

อนุภาคและก๊าซที่อาจเป็นอันตรายนั้นพบได้ทั่วไปภายในบ้าน อาทิ

 

PM 10

ละอองเกสรและสารก่อภูมิแพ้

PM 5.0

แบคทีเรียและเชื้อรา

PM 2.5

ก๊าซที่ปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรม

PM0.1

อนุภาคขนาดเล็กมาก

ฟอร์มาลดีไฮด์

พรมและพื้น

ก๊าซโอโซน

เบนซิน

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเทียนหอม

ไนโตรเจนไดออกไซด์

หัวเตาแก๊สและควันจากการประกอบอาหาร

พัดลมกรองอากาศ Dyson Pure Cool™ ใช้อัลกอริธึมการคำนวณที่ไม่เหมือนใครเพื่อประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ทั้งสามในการตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายในห้องอย่างต่อเนื่อง

โดยจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานและรักษาระดับมลพิษภายในห้องให้อยู่ในระดับต่ำ

เซ็นเซอร์ฝุ่นละออง

ใช้การวัดปริมาณด้วยเลเซอร์เพื่อวิเคราะห์ระดับฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง

เซ็นเซอร์ก๊าซ

ตรวจจับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และก๊าซที่รวมตัวกับออกซิเจน เช่น NO2

เซ็นเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ

ตรวจสอบระดับความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิภายในห้องอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยี Air Multiplier™ อันทรงพลัง

เทคโนโลยี Air Multiplier™ ช่วยพ่นแรงลมอันนุ่มนวลแต่ทรงพลังได้ถึง 290 ลิตรต่อวินาที ให้อากาศบริสุทธิ์ที่ผ่านการกรองแล้วไหลเวียนไปทั่วทั้งห้อง18

โหมดกระแสลมสองรูปแบบ

ระบบวาว์ลลมนั้นควบคุมด้วยสเต็ปมอเตอร์แบบไร้ใบพัดเพื่อให้สามารถสั่งการจากระยะไกลและสลับเปลี่ยนระหว่างโหมดกระจายลมและโหมดพัดลมได้ สเต็ปมอเตอร์จะหมุนเฟืองปีกนก ซึ่งจะไปหมุนที่ดันตัวกั้นกระแสลมที่อยู่ตามแนวโค้งของช่องขยายแรงลม ร่องที่เป็นแนวเฉียงของที่ผลักตัวกั้นนั้นจะดันตัวกั้นกระแสลมไปมาด้านหน้าและด้านหลัง

การพ่นลมไปข้างหน้า

ตัวกั้นกระแสลมจะอยู่ในตำแหน่งปกติเพื่อมอบกระแสลมบริสุทธิ์อันทรงพลัง

การพ่นลมแบบกระจาย

ตัวกั้นจะเคลื่อนที่ไปขวางช่องระบายลมด้านหน้าและหักเหทิศทางลมไปทางด้านหลังของวงแหวนเป็นมุม 45 องศา เพื่อทำให้กระแสลมกระจายตัวออกได้มากขึ้น วิธีนี้สิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่าและมีเสียงเบากว่า เพราะช่องระบายลมนั้นกว้างกว่า แต่ยังคงประสิทธิภาพในการกรองอากาศได้เช่นเดิม โดยไม่รู้สึกถึงกระแสลมที่พ่นแรง

แอพ Dyson Link

ดูแอพ Dyson Link

ต่อไป