พัดลม
Powerful airflow. Now up to 75% quieter

Powerful airflow.
Now 75% quieter.

Free delivery

รับประกันฟรี 2 ปี

พัดลมบางแบรนด์ทำงานเงียบแต่ลมไม่แรง ในขณะที่บางแบรนด์ให้ลมแรงแต่เสียงดัง

พัดลม Dyson Cool™ รุ่นใหม่ทั้งทำงานเงียบและทรงพลัง

Compare Desktop Fans

พัดลมทาวเวอร์บางแบรนด์ทำงานเงียบแต่ลมไม่แรง ในขณะที่บางแบรนด์ให้ลมแรงแต่เสียงดัง

พัดลม Dyson Cool™ รุ่นใหม่ทั้งทำงานเงียบและทรงพลัง

พัดลมตั้งพื้นบางแบรนด์ทำงานเงียบแต่ลมไม่แรง ในขณะที่บางแบรนด์ให้ลมแรงแต่เสียงดัง

พัดลม Dyson Cool™ รุ่นใหม่ทั้งทำงานเงียบและทรงพลัง

Reduced Noise

ทำงานเงียบขึ้นสูงสุดถึง 75%

พัดลม Dyson Cool™ ทำงานเงียบกว่ารุ่นก่อนหน้าสูงสุดถึง 75% วิศวกรของ Dyson ได้ปรับปรุงการไหลที่ไม่เป็นระเบียบของอากาศให้ลดลงทั่วทั้งเครื่อง โดยการจัดเส้นทางลมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ถูกแยกออกไปและลดลงมาก

Reduced Noise

ลดเสียงรบกวน

การทดสอบในห้องเก็บเสียง ที่มีการจัดเรียงไมโครโฟน 10 ตัว เพื่อวัดระดับพลังเสียง พร้อมอุปกรณ์บันทึกเสียงเพื่อศึกษาคุณภาพ และใช้แสง UV กับควันเพื่อตรวจสอบเส้นทางลมที่ไม่เป็นระเบียบด้วยกล้องความเร็วสูง และยังใช้อุปกรณ์อากาศสวนศาสตร์เพื่อเก็บเสียงจากมอเตอร์

Noise Reduction Video

ใช้พลังงานน้อยลงสูงสุดถึง 30%

ผลิตภัณฑ์รุ่น AM06 และ AM07 มีการปรับปรุงเส้นทางลมให้ดียิ่งขึ้น โดยช่วยให้อากาศไหลไปอย่างเป็นทิศทางมากขึ้น จึงทำให้ AM06 ใช้พลังงานน้อยกว่า AM01 ถึง 30% ส่วน AM07 ก็ใช้พลังงานน้อยกว่า AM02 10% และ AM08 ก็ใช้พลังงานน้อยกว่า AM03 15%

Powerful air projection

ให้แรงลมสูง ไร้ใบพัด

AM06 Large Technology Panel

ปรับปรุงเส้นทางลมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ออกแบบมาให้ลดการไหลอย่างไม่เป็นระเบียบของอากาศทั่วทั้งเครื่องลงไปได้มาก ปรับปรุงเส้นทางลมให้เรียบง่ายยิ่งขึ้น ช่วยให้อากาศไหลผ่านเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

AM06 Large Technology Panel

ช่อง Helmholtz

ภายในเครื่องของDyson Cool™ จะมีช่อง Hemholtz ที่ออกแบบมาเพื่อดักเสียงรบกวนของมอเตอร์ นอกจากนี้มอเตอร์ยังได้รับการปรับให้ทำงานช้าลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ วงแหวนที่ออกแบบให้อากาศผ่านเข้าไปได้อย่างมีทิศทาง และลดเสียงรบกวนได้ดียิ่งขึ้น

Reduced Noise Video Thumbnail

คุณสมบัติของพัดลม Dyson ทุกเครื่อง

 • Safe

  ปลอดภัย

  ไม่มีใบพัดหมุนเร็ว

 • Easy to clean

  ทำความสะอาดง่าย

  ไม่ยุ่งยากกับตะแกรงหรือใบพัด

 • Safe

  ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ

  ตั้งโปรแกรมปิดอัตโนมัติตั้งแต่ 15 นาที ถึง 9 ชั่วโมง

 • Remote control

  รีโมทคอนโทรล

  ปรับตั้งความแรงลมได้ถึง 10 ระดับ มีแม่เหล็กสำหรับวางติดไว้กับเครื่อง

 • Air Multiplier

  ไม่มีใบพัด แรงลมสม่ำเสมอไม่สะดุด

  เทคโนโลยี Air Multiplier™ (เพิ่มแรงลมพิเศษ) ดูดอากาศโดยรอบ และปล่อยกระแสลมนุ่มนวล สม่ำเสมอไม่สะดุด

 • Quiet Mark

  ออกแบบตามหลักวิศวกรรมด้านคลื่นเสียง

  ได้รับรางวัลด้านคุณภาพความเงียบของเสียง (Quiet Mark) โดยสมาคมการลดเสียงรบกวน (Noise Abatement Society) สำหรับการปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้น

Help me choose a fan

ช่วยฉันเลือกพัดลม

ค้นหาพัดลม Dyson Air Multiplier™ ที่เหมาะกับที่ที่คุณอยู่อาศัย

ช่วยฉันเลือกพัดลม