ภาพรวม

ม้วน สร้างลอน เรียบลื่น เป่าแห้ง โดยไม่ต้องใช้ความร้อนสูง

ด้วยแกนสำหรับม้วนหรือจับลอน และแปรงสำหรับทำให้ผมเรียบลื่นหรือสร้างวอลลุ่ม

อาศัยเอฟเฟ็กต์ Coanda ในการจัดแต่งทรง ด้วยพลังจาก Dyson ดิจิทัลมอเตอร์ V9

A woman holding the Dyson digital motor V9

ศาสตร์แห่งลมและเส้นผม
ดูว่าเราทำได้อย่างไร