เทคโนโลยี

อาศัยเอฟเฟ็กต์ Coanda ในการจัดแต่งทรง

A woman holding the Dyson digital motor V9

ด้วยพลังจาก Dyson ดิจิทัลมอเตอร์ V9

อุปกรณ์จัดแต่งทรง Dyson Airwrap™ ใช้พลังจาก Dyson ดิจิทัลมอเตอร์ V9 ซึ่งหมุนด้วยความเร็วถึง 110,000 รอบต่อนาที ทำให้เกิดแรงดันถึง 3.2KPa ซึ่งทรงพลังมากพอที่จะสร้างแรงดันอากาศที่ทำให้เกิดเอฟเฟ็กต์ Coanda

เอฟเฟ็กต์ Coanda คืออะไร

เอฟเฟ็กต์ โคอันด้า (Coanda) คือปรากฎการณ์ทางอากาศพลศาสตร์ เมื่อหมุนพัดด้วยความเร็วและแรงดันที่เหมาะสม อากาศจะไหลไปในแนวเดียวกับพื้นผิวที่อยู่ติดกันและดึงอากาศที่อยู่โดยรอบตามไปด้วย อุปกรณ์จัดแต่งทรง Dyson Airwrap™ สร้างกระแสลมหมุนรอบๆ แกนม้วนเพื่อดึง ม้วน และสร้างลอนผมอย่างนุ่มนวล
"เทคโนโลยีดิจิทัลมอเตอร์ของเราสร้างกระแสลมที่มีแรงดันและความเร็วสูงซึ่งเป็นตัวแปรหลักในการสร้างเอฟเฟ็กต์ Coanda" Graham Donald วิศวกรอาวุโสฝ่ายแรงดันมอเตอร์

ศาสตร์ในการจัดแต่งทรงโดยไม่ต้องใช้ความร้อนสูง

ในการจัดแต่งทรงผมนั้น คุณสามารถย้ายที่และเปลี่ยนรูปร่างของพันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นตัวรักษารูปทรง มาดูว่าอุปกรณ์จัดแต่งทรง Dyson Airwrap™ ทำได้อย่างไรโดยไม่ต้องใช้ความร้อนสูง
A woman holding the Dyson digital motor V9

ระบบควบคุมความร้อนอัจฉริยะ

อุณหภูมิที่สูงกว่า 150 องศา อาจทำให้ผมแห้งเสียจากความร้อนสูง และผมจะละลายเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 230 องศา เทอร์มิสเตอร์ของอุปกรณ์จัดแต่งทรง Dyson Airwrap™ จะตรวจวัดอุณหภูมิของกระแสลมมากกว่า 40 ครั้งต่อวินาที โดยจะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังไมโครโปรเซสเซอร์ของเครื่องซึ่งจะควบคุมองค์ประกอบสร้างความร้อนอย่างอัจฉริยะ เพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ต่ำกว่า 150 องศา เพื่อป้องกันไม่ให้ผมแห้งเสียจากความร้อนสูง