มาดูกันว่าวิศวกรรมของ Dyson
สามารถทำอะไรกับผมของคุณได้บ้าง

สัมผัสกับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการดูแลเส้นผม

เลื่อนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การควบคุมความร้อนอัจฉริยะ

การจัดแต่งทรงผมระยะใกล้ที่เคยเป็นเรื่องน่ากังวลใจ

เป่าผมแห้งเร็ว

ไม่ควรเป่าผมโดยใช้เวลานานๆ

การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความสมดุล

การจัดแต่งทรงผมไม่ควรเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ 

เรียบหัวฉีด

การเป่าผมไม่จำเป็นจะต้องรุนแรง

01 การควบคุมความร้อนอัจฉริยะ
02 เป่าผมแห้งเร็ว
03 การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความสมดุล
04 เรียบหัวฉีด
มาดูกันว่าวิศวกรรมของ Dyson สามารถทำอะไรกับผมของคุณได้บ้าง
เลื่อนเพื่อหาคำตอบ
สัมผัสกับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการดูแลเส้นผม
ปัดหน้าจอเพื่อดูต่อ
การควบคุมความร้อนอัจฉริยะ
การจัดแต่งทรงผมระยะใกล้ที่เคยเป็นเรื่องน่ากังวลใจ ในปัจจุบัน ด้วยการควบคุมความร้อนอัจฉริยะ คุณสามารถเป่าผมได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเสียหายจากความร้อนสูงๆ
ปัดหน้าจอเพื่อดูต่อ
เป่าผมแห้งเร็ว
ไม่ควรเป่าผมโดยใช้เวลานานๆ เพื่อการเป่าผมที่แห้งอย่างรวดเร็ว คุณจะต้องควบคุมการไหลเวียนลมที่อัตราความเร็วสูง
ปัดหน้าจอเพื่อดูต่อ
การออกแบบท
างวิศวกรรมเพื่
อความสมดุล
การจัดแต่งทรงผมไม่ควรเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ  ด้วยมอเตอร์ซึ่งอยู่ในด้ามจับ ไม่ใช่ที่หัวเครื่อง เครื่องเป่าผมของเราได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความสมดุล
ปัดหน้าจอเพื่อดูต่อ
เรียบหัวฉีด
การเป่าผมไม่จำเป็นจะต้องรุนแรง การไหลเวียนลมที่อ่อนโยนของหัวเป่าสำหรับผมเรียบตรงช่วยให้ คุณ เป่าผมและจัดแต่งทรงได้ในเวลาเดียวกัน
ปัดหน้าจอเพื่อดูต่อ
ตัวควบคุมความร้อนอัจฉริยะเพื่อเส้นผมที่เงางาม. ดิจิตอล มอเตอร์ที่ทรงพลัง
ปัดหน้าจอเพื่อเล่นอีกครั้งหรือ
เลื่อนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ชมการเปิดตัว

มาชมช่วงเวลาที่ James Dyson เปิดผ้าคลุมเพื่อเผยให้โลกได้เห็นเครื่องเป่าผม Dyson Supersonic™ เป็นครั้งแรก
James Dyson holding the Dyson Supersoni™ hair dryer