วิศวกรของ Dyson ร่วมกันคิดหาวิธีดูแลเส้นผมที่ดีกว่าเดิม ซึ่งไม่ใช่โลชั่นหรือน้ำยาวิเศษใด ๆ แต่หากเป็นมอเตอร์

Steve Courtney Concepts Director

ไดสันดิจิตอลมอเตอร์ V9

ด้วยประสิทธิภาพของไดสันดิจิตอลมอเตอร์รุ่นที่เร็วที่สุด เครื่องเป่าผม Dyson Supersonic™ สามารถสร้างลมที่มีความแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นทิศทางลมที่ควบคุมได้และเน้นย้ำได้ตรงจุด ทำให้ผมแห้งเร็วและจัดแต่งทรงได้ตามต้องการในเวลาเดียวกัน

กระแสลมที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นทำให้การเป่าผมให้แห้งไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาแต่เฉพาะความร้อนเท่านั้น

Le séchage de vos cheveux ne dépend pas de la chaleur grâce à un flux d’air puissant.
¹ Tested vs. top 20 best-selling hair dryers as at February 2017. ¹ Tested vs. top 20 best-selling hair dryers as at February 2017. ¹ Tested vs. top 20 best-selling hair dryers as at February 2017.