Technology

ขุมพลังเบื้องหลังเครื่องเป่าผมแนวคิดใหม่

Un nouveau type de sèche-cheveux est né grâce au moteur numérique Dyson.
"การเป่าแห้งเร็ว มิใช่เพียงแค่เป่าอากาศด้วยความเร็วสูง คุณต้องใช้สมดุลของแรงดันที่ถูกต้องและใช้ความปั่นป่วนของอากาศ คุณต้องควบคุมอากาศและทำให้มันคงที่" Tom Crawford ผู้อำนวยการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลก

เครื่องเป่าผมเพียงรุ่นเดียวที่ใช้เทคโนโลยี Air Multiplier™

เทคโนโลยี Air Multiplier™ เป่าลมด้วยความเร็วสูง และทำมุม 20 องศากับเส้นผม โดยเทคโนโลยีนี้จะดูดอากาศจากโดยรอบ ทำให้ระดับพลังแรงลมที่ผ่านเข้าสู่มอเตอร์ได้รับการเพิ่มกำลังถึงสามเท่า ลมที่เป่าออกมาจึงเปี่ยมด้วยพลังและความรวดเร็ว
Les sèche-cheveux Dyson Supersonic™ sont dotés de la technologie Air Multiplier™.

ไดสันดิจิตอลมอเตอร์ V9

ใบพัดตามแนวแกนทั้ง 13 อัน สร้างแรงดันขนาด 3.5kPa เพื่อดันอากาศปริมาตร 13 ลิตร ขึ้นไปยังตัวขยายในแต่ละวินาที 
จนถึง
110,000
110,000
110,000
110,000
รอบต่อนาที
13
13
13
13
ใบพัด
27mm
27mm
27mm
27mm
กว้าง

ระบบควบคุมความร้อนอัจฉริยะ

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนจะทำการวัดอุณหภูมิ 20 ครั้งต่อวินาทีและจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังไมโครโพรเซสเซอร์ซึ่งถูกออกแบบมาให้ควบคุมความร้อนอย่างแม่นยำ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเส้นผมจะไม่สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงเกินไป และป้องกันไม่ให้เส้นผมถูกทำลายอันเนื่องมาจากความร้อน
"การจัดแต่งทรงผมต้องใช้ความร้อนระดับหนึ่ง แต่ความร้อนที่สูงเกินไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เส้นผม. เครื่องเป่าผมไดสันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างชาญลาด จึงช่วยในการปกป้องเส้นผม" Tom Crawford, วิศวกรออกแบบ

ออกแบบทางวิศวกรรมมาให้มีอุณหภูมิต่ำกว่า 150 องศาเซลเซียส

จากการค้นคว้าวิจัยเป็นเวลานานถึงห้าปี เราจึงได้พัฒนาตัวควบคุมความร้อนอัจฉริยะขึ้น การรักษาอุณหภูมิเอาไว้ที่ต่ำกว่า 150 องศาเซลเซียสจะเป็นการช่วยปกป้องเส้นผมไม่ให้แห้งเสียเนื่องจากความร้อนที่สูงเกินไป

การติดตั้งอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน

ยางที่ติดตั้งไว้จะช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนของมอเตอร์ที่บริเวณด้ามจับ ช่วยลดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากมอเตอร์และกรอบที่คลุมอยู่

ความถี่เดียวที่ไม่ได้ยินเสียง

มอเตอร์ดิจิตอลเวอร์ชั่น 9 ของ Dyson จะหมุนได้สูงถึง 110,000 รอบต่อนาที โดยใช้ความถี่เดียวซึ่งจะไม่ได้ยินเสียง