เข้าร่วมเพื่อรับข่าวสารเป็นคนแรก

ลงชื่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมและอุปกรณ์สไตล์เส้นผม

Airflow, visualised in vibrant pink and blue, moves through a cutaway of a machine.
Image of dyson machines

ลงทะเบียน