Skip navigation

กิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ของบริษัท

มากกว่าแค่นวัตกรรม

ในฐานะองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก เราทราบดีว่าการดำเนินการของเราสามารถส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้

เราจึงมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามความท้าทายเพื่อสร้างความแตกต่างในเชิงบวก ด้วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาความเป็นอยู่ของพนักงาน และสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบวิศวกรรมแห่งอนาคต

อาคารสำนักงานของ Dyson ในเมือง Malmesbury

วิศวกรรมที่ลดการสิ้นเปลือง

เริ่มต้นจากความพยายามในการคิดค้นเพื่อกำจัดถุงเก็บฝุ่นที่สิ้นเปลือง ทุกวันนี้ เรามองหาหนทางที่จะสร้างสรรค์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

ภาพสเก็ตช์ผลิตภัณฑ์ของ Dyson

การจัดหาทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ

ห่วงโซ่อุปทานของเรามีความซับซ้อน เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมอื่นๆ และเรามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้คนที่ทำงานอยู่ในห่วงโซ่นั้นร่วมกับซัพพลายเออร์ของเรา ดูวิธีการที่เราทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐาน

ภาพสเก็ตช์ภายในเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับของ Dyson

DNA ของเรา

เราไม่ชอบความไร้ประสิทธิภาพ นี่เป็นเหตุผลที่เราทุ่มเทเพื่อการลดขยะส่วนเกิน ใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน และแก้ปัญหาอื่นๆ ที่หลายองค์กรเพิกเฉย

วิศวกรรมแห่งอนาคต

งานของเราที่สถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยี Dyson มูลนิธิ James Dyson และ รางวัล James Dyson คือการสร้างความแตกต่างในวันพรุ่งนี้ และร่วมกำหนดเส้นทางของวิศวกรรมในอนาคต

นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์กับ Dyson