ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล สามารถจัดส่งได้ภายใน 1-3

วัน สำหรับจังหวัดอื่นๆ จัดส่งภายใน 3-7 วัน โดยไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์