ติดต่อเรา | Dyson.co.th

ติดต่อเรา

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด คือ ผู้จัดจำหน่ายไดสันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ

ไทย:

บริษัทเซ็นทรัลเทรดดิ้งจำกัด
(สำนักงานใหญ่)
ศูนย์บริการลูกค้า Dyson
3388/25-37 อาคารสิรินรัตน์ชั้น 8 
ถพระราม 4
แขวงคลองตันเขตคลองเตยกรงเทพฯ
10110

โทร: (+66) 02 229 7186
อีเมล: service@cmg.co.th