ติดต่อเรา

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด คือ ผู้จัดจำหน่ายไดสันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ

ไทย:

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด
3388/25-37, 51-53 และ 82-85 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 8-11,
15 และ 23 ถ.พระราม 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร: (+66) 02 229 7190
อีเมล: service@cmg.co.th