ลงทะเบียนเครื่อง

ผลิตภัณฑ์ไดสันทุกเครื่องมีประกันอะไหล่และค่าแรง โดยเครื่องดูดฝุ่นแบบมีสายรับประกัน 5 ปี เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายและพัดลมไร้ใบรับประกัน 2 ปี

บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด คือ ผู้จัดจำหน่ายไดสันแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

กรุณาอีเมล service@cmg.co.th หรือโทร Hotline: 02 229 7186 เพื่อให้ข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการลงทะเบียน:

  1. ชื่อ-นามสกุล
  2. เลขซีเรียล (อยู่หลังถังเก็บฝุ่น) (ตัวอย่าง: 123-MY-1234567X)
  3. วันที่ซื้อ
  4. สถานที่ซื้อ
  5. เบอร์ติอต่อ
  6. ที่อยู่