Skip navigation


เงื่อนไขการรับ Gift voucher

  • ทางบริษัทฯ จะจัดส่ง Gift voucher ให้หลังจากจบแคมเปญภายใน 15-20 วันทำการ
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่ง Gift voucher สำหรับคำสั่งซื้อที่ยกเลิก หรือ จัดส่งไม่สำเร็จ
  • ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า