สำรวจโคมไฟ Dyson

แสงไฟที่ทรงพลังอย่างที่คุณต้องการ ในจุดที่คุณต้องการอย่างแท้จริง พลิกโฉมให้กับบ้านและพื้นที่สำนักงานด้วยโคมไฟ LED ที่ใช้งานได้ยาวนาน

ภาพซูมใกล้ของเทคโนโลยีภายในส่วนหัวออปติคัล

โคมไฟ Dyson ออกแบบมาเพื่อรองรับสุขภาวะที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบออปติก
ที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะและเทคโนโลยีระบายความร้อน Heat Pipe ซึ่งปกป้องคุณภาพของแสงไฟได้นานหลายทศวรรษ¹

Lightcycle Morph logo

โคมไฟแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมการติดตามแสงธรรมชาติและคุณภาพแสงสว่างที่ยาวนานถึง 60 ปี¹

โคมไฟ Dyson Lightcycle Morph หลายเครื่องที่ใช้ทำงานต่างๆ
Dyson Lightcycle logo

โคมไฟสำหรับทำงานพร้อมการติดตามแสงธรรมชาติและคุณภาพแสงสว่างที่ยาวนานถึง 60 ปี¹

ผู้ชายกำลังทำงานภายใต้แสงไฟแบบ Task จาก Dyson Lightcycle
1การคำนวณอายุการใช้งานของ LED โดยอ้างอิงจากการวัดผล L70 ตามมาตรฐาน IEC 62717 โดยประเมินจากการใช้งาน 8 ชั่วโมงต่อวัน ผลลัพธ์การใช้งานในชีวิตจริงอาจแตกต่างไป