หัวต่อจัดแต่งทรงสำหรับอุปกรณ์จัดแต่งทรง Dyson Airwrap™

อุปกรณ์หัวจัดแต่งทรงที่ได้รับการออกแบบจากไดสันมีเพื่อทำให้คุณสามารถจัดแต่งทรงผมตามที่คุณต้องการได้ดั่งใและง่ายดาย

ผู้หญิงกำลังใช้แปรงจัดแต่งทรงแบบขนอ่อน

แกนม้วนสำหรับม้วนลอนและทำผมหยิก

พร้อมแกนม้วนแบบตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อสร้างลอนที่สมมาตร

 • แกนม้วนผม Airwrap ขนาด 30 มม (สีบานเย็น/ไอรอน)

  ออกแบบมาเพื่อ สร้างลอนผมให้มีวอลลุ่มสวย

 • แกนม้วนผม Airwrap ขนาด 40 มม (สีบานเย็น/ไอรอน)

  ช่วยสร้างลอนและวอลลุ่มได้อย่างง่ายดาย

 • แกนม้วนผมแบบยาว Airwrap ขนาด 30 มม (สีบานเย็น/ไอรอน)

  ออกแบบมาเพื่อ สร้างลอนผมให้มีวอลลุ่มสวย สำหรับผมที่มีความยาวมาก

 • แกนม้วนผมแบบยาว Airwrap ขนาด 40 มม (สีบานเย็น/ไอรอน)

  ช่วยสร้างลอนและวอลลุ่มได้อย่างง่ายดาย สำหรับผมที่มีความยาวมาก

 • 40mm long Airwrap™ barrels

  แกนม้วนผมแบบยาว Airwrap ขนาด 40 มม (สีดำ/ม่วง)

  ช่วยสร้างลอนและวอลลุ่มได้อย่างง่ายดาย สำหรับผมที่มีความยาวมาก

 • 30mm long Airwrap™ barrels (Black/Purple)

  แกนม้วนผมแบบยาว Airwrap ขนาด 30 มม (สีดำ/ม่วง)

  ออกแบบมาเพื่อ สร้างลอนผมให้มีวอลลุ่มสวย สำหรับผมที่มีความยาวมาก

ตรงเรียบลื่น พร้อมสร้างวอลลุ่ม

ด้วยการเลือก แปรงจัดแต่งทรงที่เหมาะกับเส้นผมของคุณ

 • แปรงจัดแต่งทรงแบบขนอ่อน

  แปรงจัดแต่งทรงแบบขนอ่อน

  ออกแบบมาเพื่อผมตรงเรียบลื่นและควบคุมได้

 • แปรงจัดแต่งทรงแบบขนแข็ง

  แปรงจัดแต่งทรงแบบขนแข็ง

  ขนแปรงแบบแข็งที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับผมที่มักจะชี้ฟู จัดแต่งทรงผมให้ง่ายขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดแต่งทรงผม Dyson Airwrap™

ผู้หญิงกำลังใช้ Dyson Airwrap หร้อมแปรงจัดแต่งทรงแบบขนอ่อน

จัดจำหน่ายโดย Dyson