Skip navigation

แปรงจัดแต่งทรงแบบขนแข็งขนาดเล็ก (Iron/Fuchsia)

แปรงจัดแต่งทรงแบบขนแข็งขนาดเล็ก (Iron/Fuchsia)
แปรงจัดแต่งทรงแบบขนแข็งขนาดเล็ก (Iron/Fuchsia)
฿2,000.00
แปรงจัดแต่งทรงแบบขนแข็งขนาดเล็ก (Iron/Fuchsia)

หัวเรียวบางและขนแปรงแบบแข็ง ออกแบบมาเพื่อให้ผมเรียบลื่นยิ่งขึ้นและชี้ฟูน้อยลง1 สำหรับผมสั้นและผมหน้าม้า

ขนาด: ยาว 62.42 x กว้าง 45.41 x สูง 131.28 มม.

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดแต่งทรง Dyson Airwrap™

alt

¹เทียบกับผมที่ไม่ได้ใช้