Skip navigation

เจ้าของ

ใช้งานพัดลมกรองอากาศ Dyson Pure Cool™ อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดูคู่มือเริ่มต้นอย่างง่ายในการตั้งค่าพัดลมกรองอากาศของคุณ

พัดลมกรองอากาศ Dyson Pure Cool™
ฟรีรับประกัน 2 ปี

เราจะไม่หยุดดูแลเครื่องของเรา ถึงแม้ว่าจะเป็นของคุณแล้ว คุณสามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้า เพื่อให้เราสามารถให้บริการสำหรับเครื่องของคุณได้อย่างตรงจุด

ดาวน์โหลดแอพ Dyson Link

การควบคุมด้วยเสียง

สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการถาม โดยใช้ระบบการควบคุมจากเสียงที่เครื่องรองรับ สามารถสั่งการโดยใช้คำพูดง่ายๆ

Amazon Alexa Logo

วิธีใช้อุปกรณ์ของคุณ

 • ภาพระยะใกล้ หน้าจอแสดงผลเครื่องกรองอากาศ Dyson

  รายงานคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์

  พัดลมกรองอากาศ Dyson Pure Cool™ จะตรวจสอบและรายงานมลพิษที่เป็นอันตรายในอากาศ พร้อมรายงานคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ที่หน้าจอ LCD

 • ภาพระยะใกล้ หน้าจอแสดงผลเครื่องกรองอากาศ Dyson

  การตั้งค่าความเร็วของกระแสลม

  ติดตามคุณภาพอากาศของคุณ และจัดการรับมืออย่างเหมาะสม

 • ภาพระยะใกล้ หน้าจอแสดงผลเครื่องกรองอากาศ Dyson

  หน้าจอ LCD

  หน้าจอ LCD ของตัวเครื่องจะแสดงให้คุณเห็นระดับก๊าซและอนุภาคที่มีอยู่ภายในห้องแบบเรียลไทม์1

 • ภาพระยะใกล้ หน้าจอแสดงผลเครื่องกรองอากาศ Dyson

  การตั้งค่ามุมในการส่าย

  ปรับมุมการส่ายของพัดลมกรองอากาศได้ตั้งแต่ 45 ถึง 350 องศา

 • ภาพระยะใกล้ หน้าจอแสดงผลเครื่องกรองอากาศ Dyson

  โหมดกลางคืน ปิดเครื่องเวลานอน

  ตั้งโหมดกลางคืนเพื่อกรองอากาศด้วยการตั้งค่าที่มีเสียงเบาที่สุดและหน้าจอที่ลดความสว่างลง ตั้งค่าปิดเครื่องเวลานอนเพื่อปิดพัดลมกรองอากาศของคุณเป็นระยะเวลานานเท่าใดก็ได้ ตั้งแต่ 1 ถึง 8 ชั่วโมง

 • ภาพระยะใกล้ หน้าจอแสดงผลเครื่องกรองอากาศ Dyson

  การตรวจสอบอายุการใช้งานและการดูแลรักษาตัวกรอง

  พัดลมกรองอากาศจะแจ้งให้ทราบผ่านทางหน้าจอหรือทางแอพเมื่อฟิลเตอร์ใดของคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เพียงถอดตัวกรองเก่าออกมาแล้วใส่ตัวกรองใหม่เข้าไปแทนที่2

กราฟแสดงคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์

หน้าจอ LCD ของตัวเครื่องจะแสดงให้คุณเห็นระดับก๊าซและอนุภาคที่มีอยู่ภายในห้องแบบเรียลไทม์1

 • Close-up of Dyson Pure Cool LCD screen

  Indoor Air Quality Index (AQI หรือดัชนีคุณภาพอากาศภายในบ้าน) ของ Dyson

  แสดงคุณภาพอากาศในบ้านในปัจจุบันของคุณ

 • Dyson Pure Cool LCD screen

  Particulate matter PM 10

  แสดงอนุภาคขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน อาทิ ละอองเกสร ฝุ่น และสะเก็ดผิวหนังสัตว์เลี้ยง

 • Close-up of Pure Cool LCD screen

  Particulate matter PM 2.5

  ตรวจวัดอนุภาคขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นขนาดเล็กที่ต่ำกว่า 2.5 ไมครอน อาทิ ควัน แบคทีเรีย และสารก่อภูมิแพ้

 • Pure Cool senses Nitrogen dioxide

  ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

  ก๊าซที่อาจเป็นอันตราย ที่ปล่อยออกมาจากเผาไหม้ รวมถึงควันบุหรี่ เทียน และเตาแก๊ส

 • Pure Cool senses Volatile Organic Compounds

  สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)

  ก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาจากหลายแหล่งที่มา เช่น สเปรย์กระป๋อง และผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ ซึ่งประกอบด้วยสารฟอร์มาลดีไฮด์และเบนซิน ควันและกลิ่นจากภายในครัวเรือน

 • Pure Cool senses filter life on HEPA and carbon filters

  อายุการใช้งานตัวกรอง

  แสดงให้ทราบว่าตัวกรองนั้นใช้งานได้อีกนานเท่าใดทั้งตัวกรอง HEPA และตัวกรองถ่านกัมมันต์ เพื่อให้คุณทราบว่าต้องเปลี่ยนตัวกรองใดบ้างและเมื่อใด

ดัชนีคุณภาพอากาศของ Dyson

ในการพัฒนาพัดลมกรองอากาศ Dyson Pure Cool™ นั้น Dyson ได้ตรวจสอบระดับคุณภาพอากาศทั่วโลกมากมาย อนุภาคของระดับดัชนี AQI ของ Dyson นั้นอ้างอิงจากการวิจัยนี้และวัดหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและไนโตรเจนไดออกไซด์ (พร้อมก๊าซที่จับตัวกับออกซิเจนอื่นๆ) Dyson ได้ทำการวิจัยทั้งในห้องแล็ปและในบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อปรับค่าดัชนี AQI ให้ตรงกับสภาวะมลพิษภายในบ้านจริงๆ ข้อมูลที่รวบรวมมาได้นั้นถูกนำไปใช้ปรับค่าดัชนี AQI ของ Dyson เพื่อช่วยให้พัดลมกรองอากาศ Dyson Pure Cool™ มีระดับการตอบสนองที่ครอบคลุมสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายและไนโตรเจนไดออกไซด์ (พร้อมก๊าซที่จับตัวกับออกซิเจนอื่นๆ) ทั้งหมดนี้

 • Dyson Pure Cool sensor fair

  พอใช้

  เครื่องงของคุณตรวจพบอนุภาคขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในระดับปานกลาง

 • Pure Cool senses low levels of particles

  ดี

  เครื่องของคุณตรวจพบอนุภาคขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในระดับต่ำมาก

 • Dyson Pure Cool Senses very high levels of microscopic particles

  แย่มาก

  เครื่องของคุณตรวจพบอนุภาคขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในระดับสูงมาก คุณควรเปิดเครื่องกรองอากาศที่ความเร็วสูงหรือตั้งเป็นโหมดอัตโนมัติ

 • Dyson Pure Cool senses harmful pollutants

  แย่

  เครื่องของคุณตรวจพบอนุภาคขนาดเล็กมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นและสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในระดับสูง คุณควรเปิดเครื่องกรองอากาศที่ความเร็วปานกลางหรือสูงหรือตั้งเป็นโหมดอัตโนมัติ

จัดจำหน่ายโดย Dyson

1PM 2.5, PM 10, VOC, NO2
2อ้างอิงจากการใช้งาน 12 ชั่วโมงต่อวัน อายุการใช้งานตัวกรองอาจแตกต่างออกไปตามระดับมลพิษ

การรับประกัน

 • 'How to' Logo

  วีดีโอการใช้งาน

  ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครื่องมือของคุณ ได้ง่ายและรวดเร็ว

 • Advice Logo

  คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 5 วันต่อสัปดาห์

  เปิด 9.00 น. - 18.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • Parts and labour Logo

  ฟรีอะไหล่และค่าแรง

  สำหรับการเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม หากมีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการรับประกันของคุณ